Drukuj

Art. 594 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 594.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb składania przez opiekunów gotówki w instytucji bankowej, uwzględniając zabezpieczenie interesów osób pozostających pod opieką oraz kompetencje sądu opiekuńczego określone w art. 593.

Artykuł 1 ...592 593 594 595 596 ...1217

Przejdź do artykułu