Drukuj

Art. 598-12a KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 598-12a.

Postępowanie określone w art. 598-6–598-12 może być podjęte na nowo na podstawie tego samego postanowienia, o którym mowa w art. 598-5 § 1 lub 2, jeżeli zobowiązany w okresie trzech miesięcy od wydania lub uprawomocnienia się postanowienia, o którym mowa odpowiednio w art. 598-5 § 1 lub 2, postąpił sprzecznie z treścią postanowienia dotyczącego władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania, opieki lub kontaktów z dzieckiem, a okoliczności uzasadniające jego wydanie nie uległy zmianie.

Artykuł 1 ...598‑11a 598‑12 598‑12a 598‑13 598‑14 ...1217

Przejdź do artykułu