Drukuj

Art. 598-6 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 598-6.

Jeżeli zobowiązany nie zastosuje się do postanowienia, o którym mowa w art. 598-5 § 1 lub 2, sąd, na wniosek uprawnionego, zleca kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.

Artykuł 1 ...598‑4 598‑5 598‑6 598‑7 598‑8 ...1217

Przejdź do artykułu