Drukuj

Art. 603-3 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 603-3.

Ustanawiając kuratora dla osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy zarządza jego wpis do tego rejestru.

Artykuł 1 ...603‑1 603‑2 603‑3 603‑4 604 ...1217

Przejdź do artykułu