Drukuj

Art. 610-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 610-1.

§ 1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się w sprawach o przepadek rzeczy będących towarami, które na podstawie przepisów prawa celnego podlegają przepadkowi.

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, właściwy jest sąd miejsca zajęcia lub zatrzymania rzeczy będących towarami przez organ celny.

Artykuł 1 ...609 610 610‑1 610‑2 610‑3 ...1217

Przejdź do artykułu