Drukuj

Art. 610-6 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 610-6.

§ 1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się w sprawach o przepadek pojazdów, które na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym podlegają przepadkowi na rzecz powiatu.

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, właściwy jest sąd miejsca, z którego usunięto pojazd.

§ 3. Sprawy, o których mowa w § 1, są rozpoznawane na posiedzeniu niejawnym, chyba że sąd postanowi inaczej.

Artykuł 1 ...610‑4 610‑5 610‑6 610‑7 611 ...1217

Przejdź do artykułu