Drukuj

Art. 625 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 625.

W postanowieniu zarządzającym sprzedaż rzeczy należących do współwłaścicieli sąd bądź rozstrzygnie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli, bądź też tylko zarządzi sprzedaż, odkładając rozstrzygnięcie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli oraz o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży do czasu jej przeprowadzenia.

Artykuł 1 ...623 624 625 626 626‑1 ...1217

Przejdź do artykułu