Drukuj

Art. 626-9 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 626-9.

Sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli brak jest podstaw albo istnieją przeszkody do jego dokonania.

Artykuł 1 ...626‑7 626‑8 626‑9 626‑10 626‑11 ...1217

Przejdź do artykułu