Drukuj

Art. 63 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 63.

Organizacje pozarządowe wymienione w artykułach poprzedzających, które nie uczestniczą w sprawie, mogą przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub w oświadczeniu ich należycie umocowanych organów.

Artykuł 1 ...61 62 63 63‑1 63‑2 ...1217

Przejdź do artykułu