Drukuj

Art. 634 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 634.

Spadek zabezpiecza się, gdy zostanie uprawdopodobnione, że z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw majątkowych, które w chwili otwarcia spadku były we władaniu lub należały do spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie.

Artykuł 1 ...632 633 634 635 636 ...1217

Przejdź do artykułu