Drukuj

Art. 646 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 646.

§ 1. Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza.

§ 2. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę.

Artykuł 1 ...644 645 646 647 648 ...1217

Przejdź do artykułu