Drukuj

Art. 649 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 649.

§ 1. Sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy.

§ 2. O terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności.

Artykuł 1 ...647 648 649 650 651 ...1217

Przejdź do artykułu