Drukuj

Art. 65 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 65.

§ 1. Zdolność do czynności procesowych (zdolność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 64 § 1-1.

§ 2. Osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność procesową w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie.

Artykuł 1 ...63‑5 64 65 66 67 ...1217

Przejdź do artykułu