Drukuj

Art. 660 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 660.

§ 1. W razie niedopełnienia przez spadkobiercę jego obowiązków lub odmowy odpowiedzi na stawiane mu pytania, sąd stosuje środki przymusu według przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

§ 2. O skutkach tych należy spadkobiercę uprzedzić w wezwaniu do spełnienia obowiązków objętych postanowieniem o wyjawieniu przedmiotów spadkowych.

Artykuł 1 ...658 659 660 661 662 ...1217

Przejdź do artykułu