Drukuj

Art. 664 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 664.

Osoba powołana na wykonawcę testamentu, która odmawia przyjęcia tego obowiązku, oświadcza o tym w sądzie spadku ustnie do protokołu albo na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym albo przed notariuszem. Pełnomocnictwa do złożenia takiego oświadczenia udziela się na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Artykuł 1 ...662 663 664 665 665‑1 ...1217

Przejdź do artykułu