Drukuj

Art. 693 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 693.

We wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy:

1) określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot;

2) przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie;

3) dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony;

4) wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.

Artykuł 1 ...691‑9 692 693 693‑1 693‑2 ...1217

Przejdź do artykułu