Drukuj

Art. 752-3a KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 752-3a.

§ 1. Czynność prawna obowiązanego dokonana wbrew zakazowi zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, jest nieważna.

§ 2. Czynność prawna dokonana wbrew zakazowi zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest nieważna, jeżeli dokonano wpisu w księdze wieczystej ostrzeżenia o zakazie zbywania tego prawa.

Artykuł 1 ...752‑2 752‑3 752‑3a 752‑4 752‑5 ...1217

Przejdź do artykułu