Drukuj

Art. 752-6 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 752-6.

§ 1. W razie skierowania egzekucji do składników mienia objętego zarządem przymusowym dalsze postępowanie prowadzone będzie według przepisów o egzekucji przez zarząd przymusowy. Przepisy art. 1064-4 i art. 1064-10 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli do przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego objętego zarządem ustanowionym w postępowaniu zabezpieczającym skierowano egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, przepis art. 1064-14 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...752‑4 752‑5 752‑6 753 753‑1 ...1217

Przejdź do artykułu