Drukuj

Art. 752 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 752.

§ 1. Zajęte ruchomości nie mogą być oddane pod dozór uprawnionemu. Zajęte pieniądze składa się na rachunek depozytowy Ministra Finansów, a zajęte papiery wartościowe sąd składa w banku.

§ 2. (uchylony)

§ 3. (uchylony)

Artykuł 1 ...750 751 752 752‑1 752‑2 ...1217

Przejdź do artykułu