Drukuj

Art. 759-2 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 759-2.

Komornik dokonuje doręczeń administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 63a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201).

Artykuł 1 ...759 759‑1 759‑2 760 760‑1 ...1217

Przejdź do artykułu