Drukuj

Art. 764 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 764.

Komornik może upomnieć, a po bezskutecznym upomnieniu wydalić osobę, która zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza jego czynnościom. W przypadku niezastosowania się do wezwania do wydalenia z miejsca czynności komornik może ukarać taką osobę grzywną w wysokości do tysiąca złotych.

Artykuł 1 ...763‑2 763‑3 764 765 766 ...1217

Przejdź do artykułu