Drukuj

Art. 770-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 770-1.

Prawomocne postanowienie komornika przyznające zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego podlega wykonaniu bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

Artykuł 1 ...769 770 770‑1 771 772 ...1217

Przejdź do artykułu