Drukuj

Art. 781-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 781-1.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.

Artykuł 1 ...780 781 781‑1 782 783 ...1217

Przejdź do artykułu