Drukuj

Art. 789 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 789.

Przepis § 1 artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jeżeli tytuł egzekucyjny stał się prawomocny przed nabyciem.

Artykuł 1 ...787‑2 788 789 789‑1 789‑2 ...1217

Przejdź do artykułu