Drukuj

Art. 795-13 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 795-13.

Na postanowienie o odmowie wydania wyciągu wnioskodawcy przysługuje zażalenie. Odpisu zażalenia nie doręcza się przeciwnikowi.

Artykuł 1 ...795‑11 795‑12 795‑13 795‑14 795‑15 ...1217

Przejdź do artykułu