Drukuj

Art. 798 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 798.

Jeżeli dłużnikowi przysługuje wybór między świadczeniami, które ma spełnić, a wyboru jeszcze nie dokonał, komornik, wszczynając egzekucję celem spełnienia tych świadczeń, na wniosek wierzyciela wyznaczy dłużnikowi odpowiedni termin do dokonania wyboru. Po bezskutecznym upływie tego terminu wierzyciel wybierze świadczenie, które ma być spełnione.

Artykuł 1 ...797 797‑1 798 798‑1 799 ...1217

Przejdź do artykułu