Drukuj

Art. 801-2 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 801-2.

Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia. Poszukiwaniem majątku nie jest realizacja wniosków wierzyciela o zwrócenie się z żądaniem udzielenia informacji do podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 1–6.

Artykuł 1 ...801 801‑1 801‑2 802 803 ...1217

Przejdź do artykułu