Drukuj

Art. 804-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 804-1.

W razie przejścia egzekwowanego uprawnienia na inną osobę po wszczęciu postępowania egzekucyjnego osoba ta może wstąpić do postępowania na miejsce wierzyciela za jego zgodą, o ile przejście będzie wykazane dokumentem urzędowym lub dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Artykuł 1 ...803 804 804‑1 805 805‑1 ...1217

Przejdź do artykułu