Drukuj

Art. 810 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 810.

W dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jako też w porze nocnej, czynności egzekucyjnych można dokonywać tylko w wypadkach szczególnie uzasadnionych za pisemnym zezwoleniem prezesa sądu rejonowego, które komornik na żądanie dłużnika okaże mu przy wykonywaniu czynności.

Artykuł 1 ...808 809 810 811 812 ...1217

Przejdź do artykułu