Drukuj

Art. 832 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 832.

Należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów.

Artykuł 1 ...830 831 832 833 834 ...1217

Przejdź do artykułu