Drukuj

Art. 840-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 840-1.

Jeżeli dłużnik albo jego małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 lub art. 787-1, podnosi wynikający z umowy majątkowej małżeńskiej zarzut wyłączenia lub ograniczenia jego odpowiedzialności całością lub częścią majątku, przepis art. 840 § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...839 840 840‑1 840‑2 840‑3 ...1217

Przejdź do artykułu