Drukuj

Art. 846 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 846.

§ 1. Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika.

§ 2. Innym współwłaścicielom przysługuje łącznie prawo żądania, aby cała rzecz została sprzedana.

Artykuł 1 ...844‑1 845 846 847 848 ...1217

Przejdź do artykułu