Drukuj

Art. 868 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 868.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia licytacji, mając na względzie ochronę praw osób uczestniczących w licytacji, sprawność postępowania oraz skuteczność egzekucji.

Artykuł 1 ...867‑2 867‑3 868 869 870 ...1217

Przejdź do artykułu