Drukuj

Art. 879-10 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 879-10.

§ 1. W przypadkach, o których mowa w art. 865 § 1, art. 866-1 oraz art. 866-2 § 1 i 2, wybór przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa może być dokonany na wniosek wierzyciela złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. Komornik może sprzedać ruchomości, o których mowa w art. 864 § 2, oraz dokonać wyboru osoby, której sprzeda ruchomość, w trybie określonym w art. 864-1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Artykuł 1 ...879‑8 879‑9 879‑10 879‑11 880 ...1217

Przejdź do artykułu