Drukuj

Art. 879 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 879.

Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.

Artykuł 1 ...877 878 879 879‑1 879‑2 ...1217

Przejdź do artykułu