Drukuj

Art. 890-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 890-1.

Jeżeli zajęcie obejmuje wierzytelność wynikającą z rachunku bankowego zajętego uprzednio na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu ustanowionym w postępowaniu zabezpieczającym, uprawnienia obowiązanego do dokonania wypłat z rachunku bankowego ustają z dniem dokonania zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym.

Artykuł 1 ...889‑2 890 890‑1 890‑2 891 ...1217

Przejdź do artykułu