Drukuj

Art. 914 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 914.

§ 1. Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku składa się w sądzie właściwości ogólnej dłużnika.

§ 2. Do wniosku należy dołączyć odpis protokołu zajęcia lub inne dokumenty uzasadniające obowiązek wyjawienia majątku, a jeżeli wniosek złożono przed wszczęciem egzekucji, także tytuł wykonawczy.

Artykuł 1 ...912 913 914 915 916 ...1217

Przejdź do artykułu