Drukuj

Art. 918-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 918-1.

Dłużnik, który złożył przyrzeczenie lub do którego zastosowano środki przymusu, obowiązany jest do złożenia nowego wykazu i przyrzeczenia na żądanie tego samego lub innego wierzyciela, gdy od złożenia przyrzeczenia lub wyczerpania środków przymusu upłynął okres jednego roku.

 

Artykuł 1 ...917 918 918‑1 919 920 ...1217

Przejdź do artykułu