Drukuj

Art. 962 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 962.

§ 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...960 961 962 963 964 ...1217

Przejdź do artykułu