Drukuj

Art. 121 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 121.

Jeżeli osoba uczestnicząca w czynności procesowej odmawia podpisu lub nie może go złożyć, organ dokonujący czynności zaznacza przyczynę braku podpisu.

Artykuł 1 ...119 120 121 122 123 ...674‑682

Przejdź do artykułu