Drukuj

Art. 122 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 122.

§ 1. Czynność procesowa dokonana po upływie terminu zawitego jest bezskuteczna.

§ 2. Zawite są terminy do wnoszenia środków zaskarżenia oraz inne, które ustawa za zawite uznaje.

Artykuł 1 ...120 121 122 123 124 ...674‑682

Przejdź do artykułu