Drukuj

Art. 125 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 125.

Pismo omyłkowo wniesione przed upływem terminu do niewłaściwego sądu, prokuratora, organu Policji albo innego organu postępowania przygotowawczego uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Artykuł 1 ...123 124 125 126 127 ...674‑682

Przejdź do artykułu