Drukuj

Art. 127 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 127.

Wniosek o przywrócenie terminu nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, jednakże organ, do którego wniosek złożono, lub organ powołany do rozpoznania środka zaskarżenia może wstrzymać wykonanie orzeczenia; odmowa wstrzymania nie wymaga uzasadnienia.

Artykuł 1 ...125 126 127 127a 127b ...674‑682

Przejdź do artykułu