Drukuj

Art. 127c KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 127c.

Za dzień trwania środka przymusu skutkującego pozbawieniem wolności przyjmuje się okres 24 godzin liczony od chwili rzeczywistego pozbawienia wolności.

Artykuł 1 ...127a 127b 127c 128 129 ...674‑682

Przejdź do artykułu