Drukuj

Art. 127b KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 127b.

Jeżeli czas trwania środków przymusu jest określony w tygodniach, miesiącach lub latach, przyjmuje się, że tydzień liczy się za dni 7, miesiąc za dni 30, a rok za dni 365.

Artykuł 1 ...127 127a 127b 127c 128 ...674‑682

Przejdź do artykułu