Drukuj

Art. 167 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 167.

Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu.

Artykuł 1 ...165 166 167 168 168a ...674‑682

Przejdź do artykułu