Drukuj

Art. 168 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 168.

Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To samo dotyczy faktów znanych z urzędu, należy jednak zwrócić na nie uwagę stron. Nie wyłącza to dowodu przeciwnego.

Artykuł 1 ...166 167 168 168a 168b ...674‑682

Przejdź do artykułu