Drukuj

Art. 178 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 178.

Nie wolno przesłuchiwać jako świadków:

1) obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego działającego na podstawie art. 245 § 1, co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę;

2) duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi.

Artykuł 1 ...176 177 178 178a 179 ...674‑682

Przejdź do artykułu