Drukuj

Art. 178a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 178a.

Nie wolno przesłuchiwać jako świadka mediatora co do faktów, o których dowiedział się od oskarżonego lub pokrzywdzonego prowadząc postępowanie mediacyjne, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego.

Artykuł 1 ...177 178 178a 179 180 ...674‑682

Przejdź do artykułu