Drukuj

Art. 187 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 187.

§ 1. Przyrzeczenie od świadka może odebrać tylko sąd lub sędzia wyznaczony.

§ 2. Świadek składa przyrzeczenie przed rozpoczęciem zeznań.

§ 3. Można odstąpić od odebrania przyrzeczenia od świadka, jeżeli obecne strony nie sprzeciwiają się temu.

Artykuł 1 ...185d 186 187 188 189 ...674‑682

Przejdź do artykułu